ต้อเนื้อ กับ ต้อลม ต่างกันอย่างไรต้อลม

คือ เยื่อบุตาที่หนาตัวขึ้น มีลักษณะเป็นสีเหลืองปนขาว มักจะเกิดที่บริเวณหัวตาด้านติดกับจมูก หรือสามารถเกิดด้านหางตาได้

ซึ่งตรงตำแหน่งที่เป็นต้อลมนั้น จะมี deposit จากสารไขมัน calcium และ protein


ต้อเนื้อ

คือ เยื่อบุตาที่หนาตัวขึ้นมา อาจจะเกิดจากต้อลมมาก่อน ซึ่งเนื้อเยื่อนี้จะมีเส้นเลือดและลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมงอกมาคุมกระจกตาดำ


ทั้งต้อลมและต้อเนื้อเชื่อว่าเกิดจากแสง UV ( Ultraviolet light ) ที่มา จากดวงอาทิตย์ ลมและฝุ่น


วิธีการหลีกเลี่ยง


ถ้ามีต้อเนื้อ /ต้อลม อยู่แล้วหรือยังไม่มีควรจะปฏิบัตตัวดังนี้

  1. ใส่แว่นกันแดดเวลาออกแดด

  2. ใส่แว่นกันลม กันฝุ่นละออง

  3. ใช้น้ำตาเทียมเวลารู้สึกตาแห้ง


เพียงเท่านี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการ อีกทั้งช่วยให้ต้อเนื้อหรือต้อลมไม่เป็นมากขึ้นด้วยค่ะ


#หมอพรรักษ์
482 views0 comments

If you are interested, please send your photo for a preliminary consultation through link below

  • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
  • Instagram
  • Facebook
  • tel_835977
SUBSCRIBE TO BLOG

 

Sign up for our online newsletter blog to find out more about treatments and what we do

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+6616392241