top of page

CO2 Laser-Assisted Blepharoplasty: การผ่าตัดเปลือกตาด้วยเลเซอร์ CO2

อัปเดตเมื่อ 15 มิ.ย. 2566

โดย พญ.พรรักษ์ ศรีพล จักษุแพทย์


บทนำและภาพรวม


การผ่าตัดเสริมความงามที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในประเทศไทยคือการผ่าตัดตาสองชั้น

กระบวนการใช้เลเซอร์ CO2 ได้แก่ ขั้นตอนการผ่าตัดเอาหนังตาออก ไขมัน รวมถึงแก้ไขกล้ามเนื้อตา ทำได้ทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่าง

การผ่าตัดดังเดิมจะใช้มีดผ่าตัดในการกรีดลงแผล เทคโนโลยีเลเซอร์ CO2 นำมาใช้ทดแทนขั้นตอนการกรีดด้วยมีด โดยเลเซอร์จะทำการส่งพลังงานและตัดเนื้อเยื่อต่างๆได้อย่างแม่นยำ

จากผลการศึกษาพบว่าการใช้เลเซอร์ CO2 จะช่วยลดรอยช้ำหลังการผ่าตัด รวมถึงลดเลือดไหลระหว่างการผ่าตัดและเวลาในการผ่าตัดเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคทั่วไป


ขั้นตอนการผ่าตัด

 1. การปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด: ขั้นแรกเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คือการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดกับแพทย์ เพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมาย, ความต้องการ รูปแบบชั้นตาที่ทำได้ความกังวล, ข้อจำกัดต่างๆ รวมถึงประวัติการเจ็บป่วยด้วย นอกจากนี้ แพทย์จะทำการประเมินตรวจวัดระดับการมองเห็น ตรวจเปลือกตา ชั้นตา ลูกตาส่วนหน้า ภาวะตาแห้ง, หน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อตและอื่นๆอย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดจะนำไปสู่การวางแผนเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการผ่าตัด, และอธิบายความเสี่ยงและประโยชน์ที่เป็นไปได้ในการผ่าตัดครั้งนั้นๆ

 2. การวาดแบบชั้นตา : ขั้นตอนนี้จะทำการวาดด้วยปากกาเขียนผิวหลังสำหรับผ่าตัด ก่อนฉีดยาชา ตามที่ได้วางแผนไว้

 3. การให้ยาชา : เมื่อถึงวันผ่าตัด, ส่วนใหญ่แล้วจะใช้การฉีดยาชาเฉพาะที่ คือที่บริเวณเปลือกตา รวมถึงการใช้ยาชาหยอดตาไปในลูกตาด้วย เนื่องจากจะต้องอาศัยการลืมตาของคุณในระหว่างการผ่าตัดเพื่อประมาณชั้นตาที่เหมาะสม ดังนั้นจะต้องมีความรู้สึกตัวตลอดการผ่าตัด แต่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด

 4. การลงแผล: แพทย์จะทำการลงแผลด้วย CO2 Laser แทนการใช้มีดกรีด ไม่ว่าจะมีการตัดผิวหนังส่วนเกินออกหรือไม่ หลังจากนั้นจะเริ่มขึ้นตอนการหาไขมันในตา กล้ามเนื้อตา และทำการเย็บตามเทคนิคที่ได้วางแผนไว้

 5. ผ่าตัดตามเทคนิค :การตัดผิวหนัง,กล้ามเนื้อตาส่วนนอกและไขมันออก: จะทำได้พร้อมกันในขั้นตอนนี้ ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ได้วางแผนไว้ และปัญหาของคนแต่ละคน

 6. การปิดแผล: หลังจากมีการ ปรับโครงสร้างตาแล้ว แพทย์จะทำการเย็บปิดแผลด้วยไหมที่ไม่ละลาย

 7. การฟื้นตัวและการติดตาม: หลังการผ่าตัดจะมีการประคบเย็นทันที สังเกตอาการประมาณ 30 นาที จนแน่ใจว่าไม่มีภาวะแททรกซ้อนต่างๆ และพร้อมจะกลับบ้าน. แพทย์จะให้คำแนะนำพิเศษหลังการผ่าตัด เช่น การใช้ cold pack , ใช้ยากิน ยาหยอด ยาทาตามสั่งจากแพทย์, และการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่รุนแรง. นอกจากนี้ยังมีการนัดหมายเพื่อตัดไหม 5-7 วันหลังผ่าตัด นัดติดตามดูแผลเป็นระยะ

การผ่าตัดของแพทย์แต่ละท่านอาจจะมี ขั้นตอนที่แตกต่างกันออกเป็น ขั้นตอนทั้ง 7 นี้ จากข้อมูลข้างบนเป็นขั้นตอนการผ่าตัดของพญ.พรรักษ์ ศรีพลในการผ่าตัดคนไข้ด้วยการใช้เลเซอร์ CO2 (Laser CO2 assisted blepharoplasty)

ใครบ้างที่เหมาะกับการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ CO2


สามารถใช้เทคนิค CO2 Laser-Assisted Blepharoplasty กับคนได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนที่มีประวัติเลือดออกง่าย บวมช้ำง่าย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องการแผลที่เรียบเนียน แผลเป็นน้อย ความรวมดเร็วในการผ่าตัด


ประโยชน์ของการใช้ เลเซอร์ CO2

 1. Minimally Invasive: เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผ่าตัดแบบทั่วไป คือการใช้มีดผ่าตัด การผ่าตัดตาสองชั้นที่ใช้เลเซอร์ CO2 ถือว่าเป็นกระบวนการผ่าตัดที่เรียกได้ว่า Minimally Invasive คือการผ่าตัดที่ทำได้อย่างรวดเร็ว บาดเจ็บของเนื้อเยื่อน้อย เลเซอร์จะสามารถทำแผลเรียบเนียน, ลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และอาจช่วยให้เกิดการฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

 2. ลดการเลือดออกและบวม: เลเซอร์ CO2 มีผลช่วยในการหยุดเลือดขณะผ่าตัด นั่นหมายถึงการช่วยให้เลือดออกน้อยลงระหว่างกระบวนการ ผลต่างของการบาดเจ็บและการบวมหลังการผ่าตัดจะลดลง

 3. การฟื้นตัวและปรับปรุงผิว: เทคโนโลยีเลเซอร์ CO2 สามารถกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนในผิวหนัง โดยเน้นไปที่ชั้นลึกของผิวหนัง เลเซอร์ช่วยให้ผิวหนังตึงตัวขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างและสีผิวรวมถึงส่วนรอบตา นั่นสามารถผลักดันให้ดูอ่อนเยาว์และมีชีวิตชีวาขึ้น อาจจะสามารถใช้ข้อดีนี้ฟื้นฝูผิวหนังรอบตาในคราวเดียวกันได้

 4. รอยแผลเรียบเนียน รอยแผลเป็นน้อย


การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัด


ข้อปฏิบัติตัว ก่อน ผ่าตัดศัลยกรรมเปลือกตา

 1. ควรงดยาที่ลดการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน (aspirin) , Plavix อย่างน้อย 7-10 วัน หรือตามแพทย์สั่ง

 2. อาบน้ำ ล้างหน้า สระผม มาในตอนเช้าของวันนัดผ่า

 3. ในวันผ่าตัดทำตาสองชั้น ควรงดการแต่งหน้า หรือใช้เครื่องสำอางที่ยากแก่การทำความสะอาด

 4. ควรเตรียมบุคคลผู้ดูแลหลังการผ่าตัดทำตาสองชั้น ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะเอง

 5. สวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ ใส่เสื้อที่ติดกระดุมหน้า

 6. รับประทานอาหารชนิดย่อยง่าย ก่อนมาผ่าตัด

ข้อปฏิบัติตัว หลัง ผ่าตัดศัลยกรรมเปลือกตา

 1. นอนหัวสูง 45 องศา

 2. ประคบน้าแข็ง 2-3 วันแรกหรือจนกว่าจะยุบ

 3. งดใส่ Contact Lens 2 เดือน ( ถ้ามีการแก้กล้ามเนื้อตา )

 4. งดแต่งหน้า 1 สัปดาห์

 5. ห้ามแผลโดนน้าเด็ดขาด จนกว่าจะตัดไหม

 6. นัดตัดไหม ไม่เกิน 7 วัน

 7. รับประทานยาตามแพทย์สั่ง

 8. ห้ามแคะ แกะ เกา แผล

 9. รับประทานอาหารได้ตามปกติ หลีกเลี่ยงของเผ็ด

 10. แผลจะบวมอยู่ 2- 4 วัน หลังจากนั้นแผลจะดี ขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะตัดไหม

ข้อกังวลที่พบบ่อย

 1. อาการเจ็บระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด : การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ CO2 ส่วนใหญ่จะมีความเจ็บปวดน้อยกว่าวิธีการผ่าตัดทั่วไป เนื่องจากสามารถหยุดเลือดได้ โดยไม่ต้องใช้จี้ ทำให้อาการเจ็บจากการจี้ลดน้อยลงไปได้

 2. บวมและซ้ำ: หลังจากการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ CO2 อาจมีการบวม ซ้ำเป็นปกติระยะแรก โดยเฉพาะ 2 -3 วันแรกและจะลดลงเรื่อยๆและหายบวมภายใน 7 วัน ซึ่งการประคบเย็นจะช่วยให้หายเร็วขึ้น

 3. เวลาฟื้นตัว: เวลาฟื้นตัวหลังการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ CO2 อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคลและขนาดของการผ่าตัด ในระยะแรกหลังการผ่าตัดจะมีรอยแผล แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแผลและเวลาฟื้นตัวที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในทั่วไปแล้ว การฟื้นตัวจากการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ CO2 มักเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ต้องใช้เวลานาน

 4. ผลลัพธ์: ผลลัพธ์ของการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ CO2 จะเห็นได้ชัดเจนในระยะเวลา1สัปดาห์ถึง 6 เดือนหลังการผ่าตัด คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในรูปร่างของจมูกและส่วนรอบตา อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจใช้เวลานานขึ้นในการดูผลลัพธ์ แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่จำเป็นในการรอรับผลลัพธ์ที่เต็มที่

 5. การดูแลต่อเนื่อง: หลังการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ CO2 ต้องทำการตรวจเช็คกับแพทย์เพื่อติดตามผลลัพธ์และดูแลรักษาเพิ่มเติม โดย แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลต่อเนื่องที่เหมาะสม

Before and After
**ผลลัพธ์การผ่าตัดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

Disclaimer:

ข้อมูลที่ให้มาในเนื้อหานี้เป็นเพียงวัตถุประสงค์ทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ มันไม่สร้างความสัมพันธ์แพทย์/ผู้ป่วยและไม่ควรนำมาใช้ในการตัดสินใจทางการแพทย์ ผู้ใช้จะต้องขอคำปรึกษาทางการแพทย์จากแพทย์มืออาชีพสำหรับสภาวะทางการแพทย์เฉพาะและไม่ควรละเว้นหรือล่าช้าในการได้รับคำแนะนำดังกล่าว ผู้เขียนและผู้จัดพิมพ์เนื้อหานี้ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือผลที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ ใช้เนื้อหานี้ด้วยความเสี่ยงและดุษณีตามดุลยพินิจของผู้ใช้เอง

Doctor Phornrak Sriphon (Dr.Jen) Social & Website


ดู 266 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page