ภาวะน้ำวุ้นตาเสื่อม อันตรายหรือไม่น้ำวุ้นตาเสื่อมคืออะไร


น้ำวุ้นตา เป็นของเหลว ที่อยู่ในลูกตาส่วนหลังของคนเรา ก่อนที่เราเกิด น้ำวุ้นตาทำหน้าที่พยุงโครงสร้างให้ดวงตาเป็นรูปเป็นร่างและให้อาหารแก่ลูกตา โตขึ้นมาตอนหนุ่มสาวน้ำวุ้นตาจะมีลักษณะเหลวคล้ายเจลและมีบางส่วนที่ยึดติดแน่นกับจอประสาทตา

พออายุมากขึ้น น้ำวุ้นตาก็จะกลายเป็นของเหลว (liquefy) ทำให้เกิดอาการเห็นจุดดำลอยไปมา บางคนก็เห็นเป็นวงกลม บางคนก็เห็นเหมือนตัวยุง บางคนก็เห็นเป็นเส้นสีดำ ซึ่งภาวะเหล่านี้เรียกว่า Floasters

ระยะสุดท้ายของการเสื่อมของน้ำวุ้นตาจะทำให้ หลุดลอกจากจอประสาทตาเรียกภาวะนี้ว่า Posterior vitreous degeneration (PVD)


สาเหตุของน้ำวุ้นตาเสื่อม


ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้น ซึ่งคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปจะพบภาวะนี้ได้บ่อย แต่อย่างไรก็ตามสามารถพบในคนอายุน้อยได้ซึ่งมีปัจจัยกระตุ้นดังต่อไปนี้

  • หลังผ่าตัดต้อกระจก

  • สายตาสั้น

  • อุบัติเหตุทางตา

รักษาอย่างไร


ส่วนใหญ่แล้วภาวะน้ำวุ้นตาเสื่อม จะไม่มีผลต่อการมองเห็นแต่จะทำให้เกิดความรำคาญได้ ไม่มีการจะผ่าตัดเอาน้ำวุ้นตาเสื่อมออก ยกเว้นจะเกิดผลแทรกซ้อนท่ีสำคัญเช่นภาวะจอประสาทตาลอกหลุดเป็นต้น

“ หมอจะแนะนำให้ผู้คนที่เป็นภาวะดังกล่าว พยายามที่จะเรียนรู้ที่ไม่มองมัน แล้วมองรอบ ๆ จุดดำนั้นค่ะ โดยปกติแล้วจุดดำจะอยู่ที่ใกล้ๆกับขั้วประสาทตาและจะมองไม่เห็นเมื่อเวลาผ่านไป ช่วงแรกสมองจะพยายามมองที่จุดดำนั้น แล้วซักพัก ก็เบื่อที่จะมองมันและเริ่มที่จะเพิกเฉย ตามกระบวนการปรับตัวของร่างกาย ซึ่งหลังๆ คนที่มีอาการจะเห็นจุดดำลอยไปลอยมาเห็นเฉพาะเวลาที่จดจ่อกับมัน หรือ มองในพื้นหลังที่ขาวหรือสีสว่าง เช่น เวลามองท้องฟ้าเป็นต้นค่ะ “


อันตรายหรือไม่


ตัวจุดดำ Floaster นั้นไม่อันตราย แต่อาจจะพบร่วมกับภาวะอื่นที่เป็นอันตรายได้เช่น จอประสาทตาฉีกขาด จอประสาทตาลอกหลุด ซึ่งอาการดังกล่าวที่บ่งยว่ามีภาวะอันตราย คือเห็นเหมือนแสงฝ้าแลบ ( Flashing ) และตามมาด้วยอาการตามัวลงทันที

ดังนั้นควรได้รับการตรวจจากจักษุแพทย์โดยการขยายม่านตาอย่างละเอียดเพื่อหาภาวะ ดังกล่าว


#หมอพรรักษ์

127 views0 comments

If you are interested, please send your photo for a preliminary consultation through link below

  • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
  • Instagram
  • Facebook
  • tel_835977
SUBSCRIBE TO BLOG

 

Sign up for our online newsletter blog to find out more about treatments and what we do

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+6616392241