ขั้นตอนการทำตาสองชั้น แบบ External incision Techniques หรือ ผ่าตัดแบบการกรีดแผล Step by Step

Updated: Apr 19, 2020


สำหรับใครที่กำลังศึกษาข้อมูลการทำตาสองชั้น หรือศัลยกรรมตาอยู่นั้น ขั้นตอนการผ่าตัดเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก่อนทำศัลยกรรมตาค่ะ มาเริ่มกันเลย


STEP 1. วางแผนการผ่าตัด


ขั้นแรกศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดจะทำการประเมินตาและหน้าโดยรวม ได้แก่

  • ตรวจวัดสายตา

  • ตรวจภาวะตาแห้ง

  • ตรวจการทำงานกล้ามเนื้อตา

  • ตรวจการกรอกตา

  • ดูลักษณะ หน้า คิ้ว ความกว้างระหว่างคิ้วและตา

หลังจากนั้นก็เลือกชั้นตาที่เหมาะสมและตามความต้องการของเคสนั้นๆค่ะ แพทย์บางท่านอาจจะมีการใช้ไม้จิ้มฟันเพื่อสร้างชั้นตาตามตำแหน่งที่จะเย็บ แล้วหลังจากนั้นจะใช้ปากกา หรือ Marker ต่างๆ วาดไว้เป็นตำแหน่งที่จะกรีดแผลค่ะ


STEP 2. ฉีดยาชา


โดยการฉีดยาชาจะใช้เข็มที่เล็กที่สุดเพื่อให้เจ็บน้อยที่สุด ส่วนใหญ่จะทำการฉีดเข้าไปบริเวณเปลือกตาที่จะทำการผ่าตัดค่ะ หรือแพทย์บางคนจะฉีดเพื่อ Block เส้นประสาทเป็นจุดๆ รอบดวงตาค่ะ ลักษณะความเจ็บปวดจะคล้ายกับการฉีดยาชาเวลาถอนฟัน

การทำให้หลับนั้นในบางคลินิกหรือบางประเทศจะมีการฉีดยานำสลบเพื่อให้หลับก่อนฉีดยาชาเฉพาะที่ แต่ยาชาฉีดจะมีฤทธิ์สั้นเพราะคนที่ทำตาจะต้องลืมตาเพื่อดูความเท่ากันของชั้นตาขณะผ่าตัดค่ะ

การดมยาสลบ จะทำในกรณีผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะตาตก หรือคนไข้ที่ไม่ร่วมมือเท่านั้นค่ะ


STEP 3. กรีดหนังตา


สำหรับผู้ที่มีหนังตาส่วนเกินนั้น หลังจากฉีดยาชาแล้วจะมีการกรีดหนังตาส่วนเกินออกในขั้นตอนนี้ค่ะ แต่สำหรับการกรีดแบบแผลสั้นจะไม่มีการกรีดหนังตาในขั้นตอนนี้ค่ะ


STEP 4. การหาชั้นไขมัน ตัดไขมัน และเย็บชั้นตา


ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ในเรื่องของไขมันในตาคือ อยากจะตัดไขมันในตาออกให้หมดเพราะเป็นสาเหตุของตาตกซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะคะ การตัดไขมันจะเลือกในเคสที่อายุน้อย และไขมันออกมาปูดออกมาระหว่างผ่าตัด อย่างนี้จะทำการตัดไขมันออกเพื่อให้ชั้นตาดูเรียบเป็นธรรมชาติมากขึ้น สำหรับคนไข้ที่อายุเยอะ ตาลึก ไม่สมควรตัดไขมันออกอย่างยิ่งนะคะ

หลังจากนั้นจะทำการเย็บกล้ามเนื้อยกตาเพื่อสร้างชั้นตาใหม่อย่างถาวรค่ะ


STEP 5. ปิดแผล


การเย็บปิดแผลจะใช้ไหมที่ไม่ละลาย เพื่อเย็บปิดให้มีความดึงพอดี ป้องกันการเกิดแผลเป็นค่ะ


STEP 6. รอยุบบวมและเข้าที่


5-10 วันสามารถตัดไหมออกได้ค่ะ โดยระยะเวลายุบบวมจะหายภายใน 7 วัน ชั้นตาเข้าที่ 1-6 เดือนแล้วแต่เทคนิคและผิวของแต่ละคนค่ะ168 views0 comments

If you are interested, please send your photo for a preliminary consultation through link below

  • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
  • Instagram
  • Facebook
  • tel_835977
SUBSCRIBE TO BLOG

 

Sign up for our online newsletter blog to find out more about treatments and what we do

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+6616392241