[ รีวิวการกรีดแผลเล็ก ]การกรีดแผลเล็กคืออะไร

คือการปรับชั้นตาแบบกรีดผ่านผิวหนังตา ซึ่งแผลจะมีขนาด 3-5 เซ็นติเมตร  เหมาะกับคนที่ต้องการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

 • ตาชั้นเดียว อยากเปลี่ยนเป็นตาสองชั้น

 • ชั้นตาไม่เท่ากัน

 • ชั้นตาหลับใน

 • ตาหลายชั้น

 • ไขมันในตาเยอะ

ซึ่งจะใช้เทคนิคนี้ได้ต้องไม่มีหนังตาส่วนเกิน โดยจะเหมาะกับผู้ที่

 • หนังตาบาง

 • หนังตาน้อย 

ขั้นตอนในการทำมีอะไรบ้าง  ? 

Step 1 :  ออกแบบชั้นตา

Step 2 :  ฉีดยาชา

Step 3 :  ตัดผิวหนัง กรีดประมาณ 3-5  cm. โดยไม่ตัดผิวหันงตาออก ตัดไขมันออกถ้าจำเป็นและเย็บ lock ชั้นตา

Step 4 :  เย็บปิด

Step 5 :  รอแผลเข้าที่และตัดไหม 5-7 วันปัญหาของน้องคือ ไม่มีชั้นตา ชั้นตาไม่เท่ากัน ต้องการชั้นตาใหญ่ขึ้นดูเป็นธรรมชาติ


Before


After 1 month


After 3 months


After 9 months

หลังทำชั้นตาเริ่มเข้าที่เรื่อย หน้าตาดูสดใสมากขึ้น

ขอบคุณเคสน้องเชอรี่กรีดแผลเล็ก

#doubleeyelid #blepharoplasty #drphornrak #ophthalmologist

22 views0 comments

If you are interested, please send your photo for a preliminary consultation through link below

 • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
 • Instagram
 • Facebook
 • tel_835977
SUBSCRIBE TO BLOG

 

Sign up for our online newsletter blog to find out more about treatments and what we do

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+6616392241