การแก้ตาสองชั้น Eyelid Revision Surgery (Blepharoplasty Correction)

Updated: Apr 19, 2020Eyelid Revision Surgery (Blepharoplasty Correction) เป็น การผ่าตัดแก้ไขชั้นตาที่เคยทำมาก่อน หรือการแก้ตาสองชั้นนั่นเอง ซึ่งสาเหตุมักเกิดจากความไม่พึงพอใจในการทำตาครั้งก่อน เช่น ชั้นตาไม่เท่ากัน ชั้นตาใหญ่เกินไป ตายังตกอยู่ ชั้นตาเล็กเกินไป เป็นต้น ซึ่งการแก้ไข หรือผ่าตัดตาที่เคยทำมาแล้วนั้นไม่เหมือนกับการผ่าตัดใหม่ ดังนั้นจึงมีข้อควรพิจารณามากมายในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษาสำหรับการผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา ดังต่อไปนี้


1. จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ ?

หลายครั้งคนที่ต้องการจะแก้ตาเกิดจากความไม่พอใจใน ผลลัพธ์ของการผ่าตัดก่อนหน้า หรือ มีรอยแผลเป็น สิ่งที่ต้องทำคือปรึกษาแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดแก้ไขครั้งใหม่ว่าจำเป็นต้องแก้หรือไม่ หรือความไม่พอใจนั้นสามารถแก้ไขได้หรือไม่


2. ปัญหาเฉพาะที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขการผ่าตัดเปลือกตา ?

การผ่าตัดเปลือกตา ไม่ใช่การดูเฉพาะตาอย่างเดียว ถ้าศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดไม่ได้ประเมินโครงหน้าโดยรวม เช่น รูปหน้า คิ้ว หน้าฝาก ปาก ความยาวของตา จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการแก้ไขตามมา


3. รูปทรงเปลือกตาที่สมบูรณ์แบบคืออะไร ?

จริงๆแล้วปัญหาของการผ่าตัดตาสองชั้นไม่ใช่แค่การตัดหนังตา หรือ เอาไขมันจากตาออกอย่างเดียว การวิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียดจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เช่น เมื่ออายุมากขึ้นการตัดหนังที่มากเกินไปจะทำให้ดูแก่ลง เป็นต้น


4. การผ่าตัดแก้ไขตาแตกต่างจากการทำตาครั้งแรกอย่างไร ?

การผ่าตักแก้ไข ไม่เหมือนกันการทำครั้งแรก จะยากกว่าและซับซ้อนกว่าเนื่องจาก เกิดผังผืดจากการผ่าตัดครั้งแรก สำหรับการแก้ไขจากประสบการณ์ที่หมอทำมาจะขอแบ่งการแก้ไขออกเป็น

1. แก้ไขกล้ามเนื้อตาตก หรือ Ptosis correction

2. แก้ไขการตัดไขมันหรือผิวหนังที่มากเกินไป (ตาเปลือกหอย) ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมชาติ

3. แก้ไขหางตา โดยใช้วิธีการ Brow lift Temporal lift


5. แก้ตาเมื่อไหร่ดี ?

แบ่งการแก้ตาเป็น 2 ระยะ

1. ภายใน 2 สัปดาห์เนื่องจะระยะนี้แผลยังไม่ปิด กระบวนการเกิดผังผืดยังน้อยอยู่จะเลือกแก้ไนกรณีที่มีอันตรายต่อตา เช่น หลับตาไม่สนิท ectropion หรือตาเปลือกหอย ตาสองข้างไม่เท่ากันอย่างมากเป็นต้น

2. หลัง 6 เดือน เนื่องจากภาวะการบวมของแผลจะหายสนิทแล้ว ทุกอย่างจะเป็นปกติ

อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ผู้ที่จะทำการผ่าตัดอีกครั้ง เนื่องจากบางครั้งตาไม่เท่ากันอย่างชัดเจนทำให้มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดสามารถแก้ไข ก่อน 6 เดือนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลตัวอย่างผลงานแก้โดยเทคนิคหมอพรรักษ์


140 views0 comments

If you are interested, please send your photo for a preliminary consultation through link below

  • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
  • Instagram
  • Facebook
  • tel_835977
SUBSCRIBE TO BLOG

 

Sign up for our online newsletter blog to find out more about treatments and what we do

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+6616392241