ต้อเนื้อรักษาให้หายขาดได้

Updated: May 3, 2020


วันนี้เรามารู้จัก ต้อเนื้อกันแบบง่ายๆสั้นใน 3 นาทีกันค่ะ

1. ต้อเนื้อคืออะไร

2. ใครต้องลอกบ้าง

3. วิธีการลอกมีแบบไหน
33 views0 comments

If you are interested, please send your photo for a preliminary consultation through link below

  • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
  • Instagram
  • Facebook
  • tel_835977
SUBSCRIBE TO BLOG

 

Sign up for our online newsletter blog to find out more about treatments and what we do

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+6616392241