ทำตาสองชั้น แล้วได้ตาสามชั้น แก้ไขได้ไหม?

Updated: Apr 19, 2020


Multiple Creases (Triple Folds) หรือ ชั้นตาหลายชั้น เกิดจากอะไร

จริงๆแล้วตาหลายชั้นมีหลายสาเหตุ ได้แก่

1. ตาลึก หรือไขมันถูกตัดไปทำให้มีขอบของกระดูด้านบนเป็นอีก 1 ชั้น

2. การตัดเนื้อเยื่อด้านบนแล้วเกิดพังผืดทับซ้อน ทำให้เกิดชั้นใหม่อีกชั้นขึ้นมา

3. การตัดไขมัน medial retro-orbicularis oculi fat (ROOF)

4. การผ่าตัดหลายครั้งมีโอกาสที่จะทำให้เกิด ชั้นตาหลายชั้น


Correction of Multiple Creases (Triple Folds) การแก้ไข


สำหรับการแก้ไขนั่นไม่ยากค่ะ เพียงแค่รู้สาเหตุ ของการเกิด 3 ชั้นเท่านั้นนะคะ ก็สามารถแก้ไขได้แล้วค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วจะต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดแก้ไขค่ะ


ยกตัวอย่างการแก้ไขง่ายๆตามรูป 2 แบบค่ะ

สรุป

สำหรับใครที่ทำตาสองชั้นแล้วได้ตาหลายชั้น สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดตามสาเหตุนั้นๆค่ะ

ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดค่ะ


Reference

Revision Upper Blepharoplasty, In Chang Cho, MD, PhD1


67 views0 comments

If you are interested, please send your photo for a preliminary consultation through link below

  • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
  • Instagram
  • Facebook
  • tel_835977
SUBSCRIBE TO BLOG

 

Sign up for our online newsletter blog to find out more about treatments and what we do

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+6616392241