ข้อดีของ การใช้ เลเซอร์ CO2 ช่วยในการตัดหนังตาแทนการใช้มีด

Updated: Apr 19, 2020


การใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ ช่วยในการทำศัลยกรรมรอบเปลือกตาแทนการใช้ มีดกรีดแบบเก่า ด้วย iLid-CO2 Laser

การทำศัลยกรรมตารอบดวงตา แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. ศัลยกรรมรอบตาบน ( Upper lid blepharoplasty ) ได้แก่

การทำตาสองชั้น ( double eyelid surgery )

การตัดหนังตา ( Conventional blepharoplasty )

การยกกล้ามเนื้อตา ( Ptosis correction )

การย้ายไขมัน ( fat transposition )

2. ศัลยกรรมตาล่าง ( Lower blepharoplasty ) ได้แก่ การกำจัดถุงใต้ตา

ภาพหลังกีดแผลยาวและแก้กล้ามเนื้อตา
ภาพหลังแก้ ชั้นตาที่ทำมาจากที่อื่น

เทคนิคการผ่าตัดที่ใช้เป็นมาตราฐานในปัจจุบันทั้งสองชนิด คือ การกรีดโดยใช้มีดเพื่อตัดหนังตาส่วนเกินออกแล้วจึงแก้ไข ชั้นตา กล้ามเนื้อตา ไขมันภายในเปลือกตา แบบถาวร

* จากประสบการณ์และงานวิจัยมากมายพบว่า ปัจจัยที่จะทำให้เกิดแผลเป็นหรือผังผืดที่ส่งผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น แผลเป็น การฟื้นตัวของหนังตาและการดึงรั้งของแผล ได้แก่

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

 • การเลือดออกระหว่างผ่าตัด

 • การบอบช้ำของเนื้อเยื่อ หรือการดึงรั้งของแผล

อะไรคือเทคโนโลยีเลเซอร์ที่นำมาช่วยในการทำศัลยกรรมเปลือกตา

Carbon dioxide (CO2) laser ถูกนำมาใช้ช่วยในการผ่าตัดกรีดตา ตั้งแต่ปี 1984 ซึ่งจากงานวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยภายใต้การใช้งานที่ชำนาญการและการป้องกันที่ถูกต้อง ซึ่งเลเซอร์ CO2 มีข้อได้เปรียบหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับมีดผ่าตัดทั่วไปสำหรับการทำเปลือกตา ดังนี้

 • การดึงรั้งของหนังน้อยลง กว่าการใช้มีดกรีดรอยช้ำ

 • บวมน้อยกว่าการใช้มีดกรีดแบบเก่า

 • อาการปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่าแบบใช้มีดกรีด

 • ระยะเวลาฟื้นตัวของแผลน้อยกว่าแบบใช้มีดกรีด

 • มีเลือดออกระหว่างผ่าตัดน้อย เนื่องจากเลเซอร์สามารถช่วยหยุดเลือดได้ ซึ่งจะทำให้เนื้อเยื่อบอบช้ำน้อยระยะเวลาผ่าตัดสั้นลง

 • สามารถทำ skin rejuvenation ได้

ผลแทรกซ้อน

เลเซอร์อาจจะเข้าลึกเกินไป ทำให้ตัดเนื้อเยื่อบริเวณที่ไม่ต้องการหรือผิวบริเวณรอบตาไหม้ได้ ซึ่งถ้าใช้เครื่องเลเซอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือแพทย์ผู้ผ่าตัดไม่ชำนาญพอก็จะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนได้

อย่างไรก็ตาม เครื่องเลเซอร์และเทคนิคโลยีที่เราใช้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

อีกทั้งหมอพรรักษ์ ก็มีประสบการณ์ในการใช้เลเซอร์เป็นอย่างดี ดังนั้นเรื่องผลแทรกซ้อนดังกล่าวถือว่าเกิดน้อยมากBefore and After ของการทำศัลยกรรมรอบดวงตาโดยใช้ iLid CO2 laser assisted blepharoplasty

ภาพจากเวบไซด์ Ioptima


รีวิว เคสจริงของการฟื้นตัวและแผลหลังการใช้เลเซอร์ ในการผ่าตัดแบบกรีดยาว ยกกล้ามเนื้อตาโดยเทคนิคหมอพรรักษ์154 views0 comments

If you are interested, please send your photo for a preliminary consultation through link below

 • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
 • Instagram
 • Facebook
 • tel_835977
SUBSCRIBE TO BLOG

 

Sign up for our online newsletter blog to find out more about treatments and what we do

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+6616392241