กุ้งยิงเกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่ ?กุ้งยิงคืออะไร ?

เป็นการติดเชื้อ bacterior ที่เปลือกตาติด ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย เชื้อที่พบส่วนใหญ่ ชื่อว่า Staphylococcus


มีอาการอย่างไร ?

จะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน 1วัน -2 สัปดาห์ โดยเริ่มต้นปวด บวม แดง ที่บริเวณเปลือกตา ซึ่งเป็นได้ทั้งเปลือกตาล่างและบน ต่อมาเป็นก้อนที่บริเวณเปลือกตา บางครั้งสามารถเป็นก้อนหนองได้


ลักษณะก้อนมีกี่แบบ ?

มี 2 ลักษณะคือ แบบภายนอกและแบบภายใน

แบบภายนอกเกิดจากการติดเชื้อ ที่ต่อม sebaceous (Zeis) glands or sweat (Moll) glands

แบบภายในเกิดจากการติดเชื้อที่ Meibomian glands


ทำไมถึงเกิดการติดเชื้อได้ ?

เนื่องจากต่อมที่เปลือกตาจะมีการหลั่งสารที่ช่วงป้องกันการติดเชื้อต่างๆ เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ตา ดังนั้นในวันใดที่ต่อมีการอุดตันขึ้นมาจะทำให้ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ และทำให้เกิดการสั่งสมของเชื้อและเกิดเป็นก้อนขึ้นมาได้


วิธีการรักษาอย่างไร ?

โดยทั่วไปแล้วสามารถหายเองได้ ถ้ารักษาทันในระยะแรกๆของโรค คือประคบน้ำอุ่นและนวดตาเบาๆ เพื่อให้เกิดการระบายที่ต่อมเปลือกตา บางรายอาจจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อกิน และหยอดร่วมด้วย


จะต้องกรีดกุ้งยิงออกเมื่อไหร่ ?

เมื่อก้อนโตมากขึ้นและรักษาด้วยการประคบอุ่น หรือการกินยาฆ่าเชื้อแล้วไม่ดีขึ้น โดยทั่วไปการกรีดกุ้งยิงจะฉีดยาชาก่อนแล้วจากนั้นใช้มีดกรีดและขูดหนองออก ซึ่งถ้าเป็นก้อนภายนอกจะกรีดจากข้างนอก ถ้าเป็นกอนแบบภายในจะกรีดจากภายใน ซึ่งไม่มีการเย็บปิดแผล และโอกาสเกิดแผลเป็นน้อยมาก


การป้องกันทำอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเป็นกุ้งยิงบ่อยครั้ง แนะนำให้ทำความสะอาดเปลือกตาเป็นประจำโดยใช้ โฟมทำความสะอาดเปลือกตาโดยเฉพาะ หรือ ชมพูเด็กอ่อน จะช่วยลดโอกาสเกิดการติดเชื้อได้


38 views0 comments

If you are interested, please send your photo for a preliminary consultation through link below

  • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
  • Instagram
  • Facebook
  • tel_835977
SUBSCRIBE TO BLOG

 

Sign up for our online newsletter blog to find out more about treatments and what we do

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+6616392241