ภาวะหนังตาตกแต่กำเนิด อันตรายหรือไม่?


ภาวะหนังตาตกแต่กำเนิดคืออะไร?


คือ ภาวะที่ขอบหนังตาบนตกลงมาด้านล่างคลุมตาดำมากกว่าปกติ ซึ่งพบแต่กำเนิดหรือภายใน 1 ปีแรก โดยที่ภาวะนี้ไม่สามารถหายเองได้ อาจจะเป็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้


พบร่วมกับภาวะอื่นๆได้หรือไม่?


สามารถพบร่วมกับภาวะอื่นได้ด้วย ( systemic conditions ) เช่น Marcus Gunn, Horner, และ Duane syndromes อย่างไรก็ตามควรได้รับการตรวจอย่างละเอียดกับจักษุแพทย์ถึงสาเหตุร่วมค่ะ


ภาวะนี้อันตรายหรือไม่


เนื่องจากภาวะนี้พบไม่บ่อยมากนัก และส่วนใหญ่ไม่เกิดภาวะผลเสียต่อดวงตาภายใน แต่อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดภาวะที่อันตรายตามมาได้เช่น บดบังการมองเห็น Cosmetic และ Social problem


เด็กทุกคนต้องผ่าตัดหรือไม่


จริงอยู่ที่ส่วนใหญ่ไม่ต้องได้รับการผ่าตัด จะยกเว้นในกรณีที่เด็กเหล่านั้นมีความเสี่ยงต่อภาวะ Ambyopia หรือ ตาขี้เกียจค่ะ ซึ่งการผ่าตัดต้องวางแผนถึง เทคนิคการผ่าตัด ระยะเวลาการผ่าตัด ร่วมกันระหว่างจักษุแพทย์กับผู้ปกครองของเด็กค่ะ


อยากจะให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองลองสังเกต เปลือกตาของเด็กๆดูนะคะว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่ ถ้าได้รับการวินิจฉัยและหาสามารถเหตุพบตั้งแต่แรก จะมีประโยชน์ในการวางแผนการรักษาและป้องกันภาวะ Ambyopia หรือตาขี้เกียจได้ค่ะ


หมอพรรักษ์23 views0 comments

If you are interested, please send your photo for a preliminary consultation through link below

  • Line_Rounded_Solid_icon-icons.com_61550.
  • Instagram
  • Facebook
  • tel_835977
SUBSCRIBE TO BLOG

 

Sign up for our online newsletter blog to find out more about treatments and what we do

Double eyelid surgery copyright by drphornrak
+6616392241